Dyżur psychologa szkolnego

Godziny pracy Psychologa szkolnego

 Szanowni Rodzice

Zapraszam na swoje dyżury od poniedziałku do czwartku w poniżej podanych godzinach :

mgr Bogusława Koclęga

Poniedziałek        8.00 - 13.30

Wtorek                12.30 - 16.00

Środa                   8.00 – 14.00

Czwartek             8.00 - 10.30

            Praca psychologa polega przede wszystkim na udzielaniu pomocy i wsparcia wszystkim osobom, tworzącym szkolną społeczność, czyli zarówno uczniom, rodzicom uczniów oraz nauczycielom. Jednak głównym adresatem wszelkich działań psychologa w szkole jest uczeń. W naszej szkole dbamy o przyjazną, życzliwą i otwartą atmosferę dla naszych uczniów, jak też ich rodziców. Każdy członek naszej szkolnej społeczności powinien czuć się tu bezpiecznie, odnajdywać swoje miejsce i  warunki do realizacji. 

Psycholog szkolny to ktoś kto nie ocenia, nie krytykuje, nie wyśmiewa.

Psycholog to osoba, która wysłucha, zrozumie, doradzi.

 Drogi Uczniu, czekam na Ciebie, gdy:

 • potrzebujesz pomocy w radzeniu sobie z problemami
 • masz złe samopoczucie, coś Cię dręczy
 • nie radzisz sobie w kontaktach z rówieśnikami
 • chciałbyś z kimś porozmawiać o swoich trudnościach
 • chciałbyś poradzić sobie z konfliktami rówieśniczymi lub z bliskimi osobami

 Ważne!

Jeśli obok Ciebie ktoś potrzebuje pomocy, a Ty nie wiesz jak pomóc – zwróć się do psychologa szkolnego lub innej osoby, do której masz zaufanie!

 Drogi Rodzicu, zwróć się do psychologa szkolnego gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka;
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Waszych relacjach;
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;
 • szukasz pomocy.

Do psychologa szkolnego może przyjść każdy, kto ma jakiś problem a nie potrafi sobie z nim poradzić.

 

JAK RADZIĆ SOBIE Z KRYZYSEM ?

Dzieci i młodzież mają słabiej rozwinięte mechanizmy przepracowania sytuacji kryzysowej i należą do grup szczególnie zagrożonych kryzysem. Izolacja i brak wsparcia rówieśniczego, monotonia, konieczność samodzielnej pracy nad materiałem szkolnym, wreszcie długotrwałe przebywanie wśród domowników stanowią wyzwalacze kryzysów. Sam fakt wystąpienia pandemii może być wyzwalaczem kryzysu. Problem ten dotyczy zarówno dzieci, jak i młodzieży, zdrowych i chorych psychicznie; kryzysom ulegają także osoby z niepełnosprawnością (uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). Kryzys można pokonać samodzielnie lub z udziałem przyjaciół i rodziny. W niektórych sytuacjach potrzebna jest jednak pomoc specjalistów.

W profilaktyce kryzysu bardzo ważnym elementem jest dbanie o relacje. Mimo iż kryzys jest naturalną częścią życia (cały czas doświadczamy małych i dużych kryzysów), może być też niebezpieczny i prowadzić do chorób psychicznych, np. prowadzić do wystąpienia syndromu stresu pourazowego (PTSD – ang. Posttraumatic Stress Disorder). W tym kontekście nie jest prawdą, że „co cię nie zabije, to cię wzmocni”. Nie warto też przyjmować założenia, że „czas leczy rany” – kryzys ustępuje w wyniku przepracowania traumatycznej sytuacji (i to trwa, oczywiście); sam czas nie jest tutaj kluczowy. Jeżeli objawy kryzysu utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od wystąpienia traumatycznej sytuacji, jest to bardzo niepokojące i z reguły wymaga kontaktu ze specjalistą (wyjątkiem jest żałoba po śmierci osoby bliskiej, która może trwać do dwóch lat.

 Jeśli obserwujemy u swojego dziecka lub ucznia fiksację (koncentrację) na zagrożeniach, objawy lękowe, zaburzenia snu, regres w rozwoju, obniżenie nastroju, zmianę w przeżywaniu oraz okazywaniu emocji i uczuć, zachowanie i postrzeganie świata nieadekwatne do sytuacji, może to oznaczać, iż osoba ta jest w głębszym kryzysie.

 

Czego nigdy nie robimy w sytuacji kryzysu?

 

 • Nie dziwmy się faktowi, że uczeń lub dziecko jest w kryzysie. Przeżywanie kryzysu to niepowtarzalna i naturalna reakcja człowieka na traumatyczne wydarzenie. Nie ma „śmiesznych” kryzysów. Nie wyśmiewajmy, nie kłóćmy się, nie karzmy, nie obrzucajmy gradem pytań i nie udzielajmy dobrych rad.
 • Nigdy nie zaprzeczajmy uczuciom. Nie mówmy: „weź się w garść, inni mają gorzej”, „nie bądź taki miękki”, „wyluzuj się”, „Bóg tak chciał”, „nic się nie stało”.
 • Nie bagatelizujmy kryzysów dzieci i młodzieży. Młodzi przeżywają kryzysy bardzo silnie. Bądźmy czujni i upewniajmy się, czy nie pojawiają się samouszkodzenia albo myśli samobójcze.
 • Nie straszmy psychologami, psychoterapeutami, psychiatrami, lekami. Być może niektórzy nasi uczniowie będą potrzebowali skorzystać, albo już korzystają, z pomocy specjalisty lub też będą musieli zastosować leki, jeśli objawy kryzysu się nasilą albo nie przeminą.

 

 Pozytywne działania, które należy podejmować w sytuacji kryzysu:

 

 • Dbajmy o relacje i więzi z uczniami oraz dziećmi.
 • Rozmawiajmy o pandemii i kryzysie jeśli widzimy, że sytuacja tego wymaga. Róbmy to w sposób dostosowany do wieku, możliwości i potrzeb odbiorców. Zachęcajmy do rozmów i kontaktów z przyjaciółmi. Praktykujmy i uczmy prowadzenia rozmów wokół trzech płaszczyzn:―faktów: co wiemy, jakie są nowe informacje,―przekonań: jaka jest nasza opinia o pandemii, jak postrzegamy swoją sytuację, co myślimy o sobie w tej sytuacji,―uczuć: jak się czujemy podczas pandemii, czego się lękamy, a co przynosi nam ulgę.
 • Doradźmy uczniom i dzieciom robienie przerwy w rozmawianiu o pandemii i pozyskiwaniu informacji na jej temat. Zaproponujmy wyszukiwanie także pozytywnych informacji – np. wiadomości o osobach, które wyzdrowiały, informacji o niskiej śmiertelności, o krajach, które sobie radzą z pandemią, o osobach, które skutecznie przeciwdziałają rozprzestrzenianiu się wirusa, robiąc coś dobrego.
 • Zwróćmy uwagę na umiejętność segregowania informacji:

istnieją fakty, na które nie mamy wpływu i z którymi będziemy musieli się pogodzić, jesteśmy wobec nich bezsilni,― istnieją też fakty, na które mamy wpływ i możemy podjąć w tym zakresie działania (np. postępowanie zgodne z zaleceniami służb sanitarnych).

 • Wzbudzajmy refleksję na temat pozytywnych aspektów kryzysu – np. spędzamy więcej czasu razem, interesujemy się sytuacją sąsiadów, lęk o bliskich i siebie wskazuje na ważne dla nas wartości.
 • Zaproponujmy angażowanie się w realizację przyjemnych aktywności – uprawianie hobby i poświęcanie czasu na swoje pasje. W miarę możliwości zachęcania do uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych (koła zainteresowań). Spędzanie jak najwięcej czasu aktywnie na świeżym powietrzu, z dala od ekranów.
 • Zalećmy dbanie o zachowanie naturalnego rytmu dnia. Do-radźmy: „idź spać jak zwykle, nawet jeśli nie zaśniesz od razu”, „poleż, pooddychaj, wycisz się”, „rano wstań i podejmij swoje zadania”.
 • Edukujmy dzieci na temat zdrowego odżywiania, odpowiedniego nawadniania, gdyż dobra kondycja psychiczna zależna jest w dużej mierze od zdrowia fizycznego.
 • Uczmy stosowania technik relaksacji. Można skorzystać z internetu aby znaleźć kurs mindfulness lub medytacji, trening autogenny Schultza albo Jacobsona. TO BARDZO WAŻNA UMIEJĘTNOŚĆ!

Pamiętajmy, że z zasady pierwsza pomoc psychologiczna w sytuacji kryzysu jest dużo skuteczniejszą i szybszą formą wsparcia niż ewentualna późniejsza psychoterapia zaburzeń występujących wskutek nawarstwionych problemów.

Co dziecko może zrobić samodzielnie w sytuacji kryzysu?

W sytuacjach kryzysowych niezmiernie ważne są dwa procesy – wysłuchiwanie (pozwala odwentylować emocje i nazwać problem) oraz działanie (podejmując działania, wychodzimy z bez-radności i zdobywamy nowe doświadczenia). Stąd też należy wykorzystać naturalną potrzebę młodych ludzi do edukacji i wspierania innych. Uczniów lepiej radzących sobie z nauką można zachęcić do pomagania w nauce rówieśnikom, lub do rozmów z kolegami, którzy gorzej radzą sobie z emocjami. Działaniem alternatywnym może być także wykorzystanie sztuki. Istotne może być pisanie pamiętnika (tradycyjnego lub online), pisanie wierszy, opowiadań, rysowanie, malowanie, taniec. Warto motywować dzieci  do tego rodzaju aktywności.

 „ Edukacja w czasach pandemii wirusa Covid-19”

Redakcja naukowa: Jacek Pyżalski

  Poniżej załączam linki do webinaru : „ Jak pomagać osobom w depresji?”

https://youtu.be/DBC57cmlI8U

 

Z poważaniem psycholog i pedagog szkolny.

DRODZY ÓSMOKLASIŚCI

Zamieszczamy przydatne informacje na temat wyboru dalszej drogi kształcenia i zawodu, rekrutacji do szkół średnich oraz wykaz szkół średnich w województwie małopolskim.

 Ścieżki kształcenia dla absolwentów szkoły podstawowej: https://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/

 Pod linkiem znajdziecie informator o zawodach szkolnictwa branżowego ( w wersji pdf); dowiecie się jakie są możliwości na rynku pracy a także uzyskacie szczegółowe informacje na temat zawodów. Dowiecie się również jakie są ścieżki kształcenia dla absolwentów szkół podstawowych w celu uzyskania kwalifikacji do wykonywania danego zawodu. https://liblink.pl/yyptmduzWz

 Informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowychi klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 : https://kuratorium.krakow.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

 Wyszukiwarka Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolskie Ranking Liceów i Techników 2021 https://waszaedukacja.pl/szukaj/ponadgimnazjalne/malopolskie

Pedagog i psycholog szkolny

KONKURS PROFILAKTYCZNY

„PRZEMOC TO NIE MOC”

 Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV-VIII do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Przemoc to nie moc”. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną w formacie A3. Prace należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych ul. Krakowska 2 32-040 Świątniki Górne.

Prace należy przekazać Organizatorowi Konkursu do dnia 10 czerwca 2021 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 25 czerwca 2021 r.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi.

Prosimy o zapoznanie się z treścią REGULAMINU.

Organizatorem konkursu jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świątnikach Górnych oraz Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Świątnikach Górnych.

Wsparcie dla trudnych emocji

Z powodu przedłużającej się społecznej izolacji bardzo ważne aktualnie jest wsparcie emocjonalne uczniów/ dzieci. Szkolna pomoc psychologiczno- pedagogiczna  świadczona jest przez pedagoga  oraz psychologa szkolnego za pośrednictwem  dziennika elektronicznego LIBRUS. Uczniów oraz rodziców, którzy chcieliby skontaktować się z pedagogiem lub psychologiem szkolnym drogą e-mailową prosimy pisać na adresy:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  - psycholog szkolny 
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     - pedagog szkolny.

Poniżej udostępniamy również ważne i pomocne numery telefonów, pod którymi można uzyskać profesjonalne wsparcie psychologiczno- pedagogiczne.

 • 116 111 – Bezpłatny kryzysowy Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (działa całą dobę przez 7 dni w tygodniu)
 • 800 100 100 – telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
 • 800 080 222- całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców  i nauczycieli

 

 Klikając w poniższy link, można dowiedzieć się jak radzić sobie z trudnymi emocjami w cieniu koronawirusa:

https://glos.pl/poradnik-w-cieniu-koronawirusa-jak-sobie-radzic-z-emocjami-wywolanymi-pandemia

Na stronie Kampanii Społecznej Forum Przeciw Depresji  można dowiedzieć się gdzie szukać pomocy, jak sobie radzić gdy ktoś bliski cierpi na depresję, jak wygląda nastoletnia depresja, jak pomóc w depresji.

https://forumprzeciwdepresji.pl/?s=strefa+nauczyciela

 

 Małgorzata Bystroń- Błach i Marzena Jamka- Saczka

Kontakt

 

Szkoła Podstawowa

im. Michaliny Stasiukowej
 w Ochojnie

32-040 Ochojno
Podhalańska 27

tel. 12 270 41 01
szkola@spochojno.pl

 

Stan powietrza

BIP

Copyright © 2021. SP Ochojno Rights Reserved.