Historia Szkoły

Szkoła Podstawowa w Ochojnie została założona w 1885 r. staraniem gminy Ochojno, która wspólnie z obszarem dworskim zobowiązała się ją utrzymywać na mocy aktu fundacyjnego z 24 października 1884 r., zatwierdzonego przez reprezentację krajową w Wieliczce jako siedzibie powiatu 15 listopada 1884 r. Gmina zobowiązała się wynająć lokal, przeznaczyć pieniądze na obsługę i opał.

Pierwszą nauczycielką była Anna Stopówna. Do szkoły zapisanych zostało około 100 dzieci. Nauka odbywała się w wynajętej izbie, w godzinach przedpołudniowych dla oddziału wyższego, po południu dla niższego. W 1890 roku został oddany do użytku budynek szkolny, składający się z jednej sali lekcyjnej, mogącej pomieścić prawie 100 uczniów, oraz z mieszkania dla nauczyciela. Warto wspomnieć, że do budowy szkoły przyczynił się najjaśniejszy pan cesarz Franciszek Józef I, który przesłał datek w wysokości 100 złotych reńskich. W 1911 r. dobudowano drugą salę od strony zachodniej, a szkole przydzielono drugiego nauczyciela.

Lata przedwojenne to trudny okres szkolnictwa w Ochojnie. Braki lokalowe, ciężka sytuacja materialna rodzin, czasem niska  motywacja do nauki. Ale już wtedy silnym punktem szkoły stali się jej nauczyciele. W 1921 r. zaczęła pracę w szkole Michalina Stasiukowa, jej kierowniczka przez prawie 50 lat. To jej imię otrzymała szkoła w 1996 r.  dla uczczenia tej „Matki Ochojan”  .

Nauka w szkole odbywała się też w czasie drugiej wojny światowej. Pani kierowniczka ukryła polskie książki i pomoce naukowe, ale dzieci były uczone polskiej historii. Po wojnie z roku na rok wzrastała liczba dzieci, przybywało też nauczycieli. Dwuklasowa szkoła stała się za mała , stąd uczono w salach w pobliskim dworze. Szybko jednak, bo w 1958 roku, zawiązał się Komitet Budowy Szkoły. Nowy budynek został postawiony na parceli, która wcześniej była własnością zakonnic. 13 lutego 1966 r. nastąpiło otwarcie  szkoły, w której uczymy się do dziś. W roku 1993 szkołę zmodernizowano – dobudowano część od strony południowej, powstały łazienki, szatnia.

Nauka w naszej szkole

Szkoła mieści się w samodzielnym budynku, położonym w bezpiecznym, zaogrodzonym miejscu z dogodnym dojazdem i dużym parkingiem samochodowym. Posiadamy bibliotekę, szatnię, dobrze wyposażoną świetlicę, salę gimnastyczną, boisko sportowe i pracownię komputerową.

Oferujemy bezpłatne zajęcia pozalekcyjne, zajęcia plastyczne i częściowo płatne zajęcia dodatkowe m.in. gimnastyka ogólnorozwojowa, karate, siatkówka, zajęcia z robotyki.

Oferujemy profesjonalną pomoc dla dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych, opiekę i zajęcia terapii logopedycznej w specjalnie wyposażonym gabinecie. W terapii korzystamy z komputerowych programów logopedycznych.

 

Kontakt

 

Szkoła Podstawowa

im. Michaliny Stasiukowej
 w Ochojnie

32-040 Ochojno
Podhalańska 27

tel. 12 270 41 01
szkola@spochojno.pl

 

Projekty i granty

BIP

 

Stan powietrza