Konkurs kolęd, pastorałek i świątecznych piosenek


„KOLĘDUJEMY RAZEM 2022”

22.12.2022r dla uczniów Szkoły Podstawowej
w Ochojnie

Kategorie wiekowe:

- Klasy 0-IV

- Klasy V-VIII

  • W konkursie biorą udział klasy w pełnym składzie lub przedstawiciele klas, wraz z wychowawcą lub rodzicami (np. akompaniament instrumentalny);
  • Uczestnicy wykonują utwór „Dzień jeden w roku” Czerwone Gitary oraz dowolnie wybraną jedną kolędę, pastorałkę lub piosenkę świąteczną, z podkładem muzycznym lub żywym akompaniamentem instrumentalnym;

Ocenie będą podlegać:

  • umiejętności wokalne;
  • muzykalność i poczucie rytmu;
  • dykcja;
  • zachowanie na scenie;
  • zaangażowanie danej klasy;
  • dobór rekwizytów i strojów;

Za zajęcie I miejsca w danej kategorii wiekowej przewidziana jest nagroda, ufundowana przez Księdza Proboszcza i Parafię p.w. Ducha Świętego  w Podstolicach, w postaci dofinansowania do wycieczki szkolnej w wysokości 1000zł.

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Pana Rafała Alickiego, wraz z podkładem muzycznym, do 16 grudnia 2022r.

 Koordynatorzy:
Ks. Józef Małota, Marta Dziadkowiec, Rafał Alicki

 

Egzamin ósmoklasisty - informacje dla uczniów

Podstawowe informacje o egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 można znaleźć na stronie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.  Sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.
2. W roku szkolnym 2022/2023 egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wg następującego harmonogramu:
§ język polski – 23 maja 2023 r., godz. 9.00, czas trwania: 120 minut,  wydłużenie czasu dla uprawnionych do 180 minut
§ matematyka – 24 maja 2023 r., godz. 9.00, czas trwania: 100 minut, wydłużenie czasu dla uprawnionych do 150 minut
§ język obcy nowożytny – 25 maja  2023 r., godz. 9.00, czas trwania: 90 minut. wydłużenie czasu dla uprawnionych do 135 minut

Proszę zapoznać się z komunikatami, organizacją, informatorem, o egzaminie, wynikami, dostosowaniami. W razie potrzeby kierować pytania do wychowawców.

Wioski Świata

Pierwsza wycieczka klasy III. Pojechaliśmy do Wiosek Świata. Najpierw było zwiedzanie, a później warsztaty w igloo. Pogoda nie dopisała, ale humory tak.