SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2023/2024

Opiekunowie: Pani Anna Nowak i Pan Maciej Brożek

Przewodniczący: Filip Papierz

Zastępca: Igor Pełka

Sekretarz: Magdalena Maślak

Operator nagłośnienia i komputera: Maciej Kofin

Spotkania SU odbywają się co drugi czwartek na pierwszej dużej przerwie w sali nr 8.

WRZESIEŃ

 • Przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego.
 • Stworzenie planu pracy i zagospodarowanie tablicy informacyjnej SU
 • Zorganizowanie Dnia Chłopaka – Super Chłopaki otrzymują lizaki, fotobudka, plakat.

  

PAŹDZIERNIK

 • Udział pocztu sztandarowego w ślubowaniu uczniów klas pierwszych.
 • Życzenia dla pracowników szkoły z okazji 250. rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej.
 • Zapalenie zniczy na grobach zmarłych nauczycieli z naszej szkoły na cmentarzu w Podstolicach.
 • Przerwa na czytanie - bijemy rekord!

  

LISTOPAD

 • Zaangażowanie w obchody Dnia Postaci z Bajek- spotkanie z uczniami klasy 0.
 • Wykonanie gazetki z okazji Święta Niepodległości.
 • Szkolna akademia i udział w akcji: „Szkoła do hymnu” z okazji Święta Niepodległości.
 • Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach gminnych w Świątnikach Górnych z okazji Święta Niepodległości..
 • Wyjazd do Kopalni Soli w Bochni – nocny pobyt.
 • Jesteśmy przedsiębiorczy – zakładamy mini sklepik szkolny.

  

Grudzień

 • Szkolne mikołajki – wykonanie przez orszak Mikołaja „Najładniejszej Mikołajowej piosenki” i rozdawanie słodyczy.
 • Konkurs na najpiękniejszą ozdobę choinkową – dekoracja szkolnej choinki
 • Wykonanie kolorowego łańcucha naszej wspólnoty szkolnej i ozdobienie nim korytarza.
 • Wykonanie aniołków i wręczenie ich z życzeniami świątecznymi nauczycielom i pracownikom szkoły.

Styczeń 

 • 19 stycznia Dzień Popcornu - wykonanie plakatów z ciekawostkami na  temat  popcornu, jedzenie i przygotowanie popcornu.
 • Dzień Filmowy - zamiana sal lekcyjnych w kinowe i oglądanie wybranych filmów.
 • Zabawa karnawałowa- pomoc Radzie Rodziców w organizacji imprezy: DJ Maciej, wodzirej Kamil, wyzwania taneczne, dekoracja sali,  malowanie twarzy.   

Luty

 • Zorganizowanie poczty walentynkowej. 
 • Wydanie kolejnego numeru gazetki szkolnej "Michalinka"

Marzec

 • Dzień Kobiet - słodki lizak dla dziewczynek.
 • Organizacja Święta Szkoły - prezentacja talentów uczniów, wręczenie nagród od Samorządu Uczniowskiego.
 • Zorganizowanie wernisażu prac plastycznych uzdolnionych uczennic.
 • Złożenie kwiatów na grobie Patronki.
 • Przeprowadzenie konkursu na nazwę chórku szkolnego.
 • Wyjazd na multisensoryczną wystawę Van Gogh.
 • Gazetka z życzeniami z okazji Świąt Wielkanocnych. 

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Szczegółowy plan  pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023

WRZESIEŃ:

 

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem pocztu sztandarowego.
 • Zapoznanie wszystkich uczniów z regulaminem SU.
 • Kampania wyborcza i wybory  władz do SU .
 • Opracowanie rocznego planu pracy SU 
 • Zagospodarowanie i aktualizacja gazetki SU oraz aktualizacja danych dotyczących SU na stronie internetowej szkoły.
 • Zaplanowanie dekoracji korytarzy i sal lekcyjnych.

 

PAŹDZIERNIK:

 • Dzień Nauczyciela -  składanie życzeń nauczycielom i innym osobom pracującym w szkole.
 • Ślubowanie klas pierwszych z udziałem pocztu sztandarowego.
 • Zaplanowanie cyklicznych spotkań samorządu;
 • Wprowadzenie propozycji uczniów do Planu Pracy Samorządu;
 • Akcja – Przerwa na Czytanie

LISTOPAD:

 • Udział w apelu z okazji  rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
 • Pomoc w organizowaniu klasowych spotkań „andrzejkowych”.
 • Akcja z okazji Dnia Życzliwości i Pozdrowień

GRUDZIEŃ:

 • Organizacja klasowych „Mikołajek”.
 • Akcja „Zgrana klasa”- Dzień w przebraniu za Mikołaja 
 • Dekoracja zimowo-świąteczna korytarzy szkolnych
 • Kiermasz świąteczny
 • Wysyłanie życzeń do nauczycieli emerytowanych oraz zaprzyjaźnionych instytucji
  z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
 • Pomoc w organizacji klasowych spotkań bożonarodzeniowych.
 • Wesołych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia! – życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły.
 • Udział w akcji - „Grudzień - miesiącem dobroci dla zwierząt”.

 STYCZEŃ:

 • Akcja „Zgrana klasa”-  Dzień w masce karnawałowej.
 • Konkurs na maskę karnawałową.
 • Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w pierwszym półroczu.
 • Akcja Dzień Ciszy i Spokoju.

LUTY:

 • Organizacja  poczty „walentynkowej”
 • Akcja „Zgrana klasa”- ubieramy się na czerwono (14 lutego)
 • Konkurs na serce wykonane dowolną technika plastyczną
 • Słodkie serca – sprzedaż piernikowych serc / pączków w Tłusty Czwartek - akcja we współpracy z Radą Rodziców;
 • Dzień Bezpiecznego Internetu 
 • Zabawa Karnawałowa

MARZEC:

 • Organizacja Dnia Kobiet w klasach.
 • Konkurs na najbardziej efektowne nakrycie głowy dla  dziewcząt
 • Dekoracja wiosenna korytarzy szkolnych
 • Obchody 1 Dnia Wiosny – konkurs na najzabawniejsze przebranie – Dzień Kolorowej Skarpetki;
 • Akcja „Zgrana klasa”- zabawne przebrania
 • Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i przemocy.
 • Michalinki – 11.03.2022r. – pomoc w organizacji.

KWIECIEŃ:

 • Składanie życzeń świątecznych wszystkim pracownikom szkoły.
 • Wysyłanie życzeń do nauczycieli emerytowanych oraz zaprzyjaźnionych instytucji
  z okazji Świąt Wielkanocnych.
 • Udział w obchodach Dnia Ziemi 
 • Akcja „Zgrana klasa”- „Dzień w ubraniu w kwiaty”.
 • Zainicjowanie akcji  "Wakacyjna oś czasu" – informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego;
 • Dzień Języka Angielskiego – klasy 0-3

 MAJ:

 • Udział w apelu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.
 • Dekoracja na szkolnym holu nawiązująca do Święta Konstytucji 3 Maja
 • Akcja „Zgrana klasa”  - ubieramy się kolorowo – każda klasa na inny kolor – losowanie kolorów
 • 26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.
 • Konkurs pn. Wiersz dla Mamy – recytacja wierszy w różnych językach;

CZERWIEC:

 • Akcja „Zgrana klasa” – dzień skarpetki nie do pary
 • Wspólny taniec wszystkich uczniów na boisku szkolnym w ramach Sportowego Dnia Dziecka;
 • Udział w pożegnaniu klas 8;
 • Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w drugim półroczu.
 • Wybór kandydatów do pocztu sztandarowego na rok szkolny 2023/2024.

 

CAŁY ROK SZKOLNY:

 • Koordynacja akcji zbierania nakrętek i  makulatury.
 • Pomoc w organizowaniu i udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły we współpracy ze Szkolnym Kołem Mały Wolontariat.
 • Prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego.
 • Informowanie wszystkich uczniów i wychowawców klas o organizowanych akcjach.
 • Cykliczne spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego z opiekunami – każdy czwartek po 2 lekcji w sali nr 6.
 • Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań oraz samopomocy koleżeńskiej.
 • Promowanie zdrowego trybu życia.
 • Wykonywanie okolicznościowych dekoracji oraz aktualizowanie informacji na tablicy SU.
 • Współpraca z nauczycielami oraz Dyrekcją szkoły.
 • Współpraca z Radą Rodziców.
 • Udział w uroczystościach szkolnych.
 • Przekazywanie informacji o działalności SU na stronę internetową szkoły.
 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
 • Akcja „Zgrana klasa”- jako integracja środowiska uczniowskiego.

!!! Plan podlega modyfikacji, każdorazowo w przypadku zaistnienia sytuacji skłaniającej do zmian (w miarę potrzeb, zaistniałych problemów, inicjatywy uczniów, pandemii Covid – 19, itp.)

 

Samorząd Uczniowski 2021/2022

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU: Agnieszka Czerwień-Łętocha, Wacław Walas, Rafał Alicki

 Cele Samorządu Uczniowskiego:

 

 • Reprezentowanie ogółu uczniów.
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 •  Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 •  Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 •  Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 •  Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Zadania wychowawczo – profilaktyczne:     

 

 • Inspirowanie i organizowanie życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły,
 • Reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego,
 • Propagowanie idei samorządności oraz wychowania w demokracji.

 Samorząd Uczniowski działa w następujących obszarach:

 DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA:

 

 • poznawanie i uzupełnianie wiadomości o szkolnych dokumentach, informowanie społeczności szkolnej o działaniach organu poprzez prowadzenie gazetki ściennej, umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły, współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym, diagnozowanie potrzeb, sporządzanie sprawozdań, organizacja wyborów przedstawicieli organu, popularyzowanie wiedzy o prawach dziecka;

 

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA:

 

 • współpraca ze Szkolnym Kołem Mały Wolontariat,  udział w różnorodnych akcjach charytatywnych, realizacja akcji pn. „Grudzień - miesiącem dobroci dla zwierząt”, w czasie której pozyskujemy dary dla wybranego schroniska dla zwierząt.

 DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA:

 

 • uatrakcyjnianie uczniom czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie imprez okolicznościowych, w tym m. in.  z okazji Dzień Chłopaka,  Andrzejek, zabawy karnawałowej, Walentynek,  propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej, poprzez organizację apeli okolicznościowych oraz pielęgnowanie ceremoniału
   i tradycji szkolnej, organizowanie okolicznościowych konkursów plastycznych
   i przedmiotowych oraz akcji, tj.: „Mikołajki”, Walentynki, które mają uatrakcyjnić życie szkolne.

  Zadaniem opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest:

 

 •  czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,
 •  pośredniczenie między uczniami a nauczycielami,
 • doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich.

 Efekty działań przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły:

 

 • wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności poprzez rozwój samorządności, kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych, poszerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka i Ucznia,
 • wypracowanie schematu działań, który z powodzeniem można corocznie powtarzać, wypełniając go pomysłami i działaniami wynikającymi z oczekiwań  uczniów
  i potrzeb szkoły,
 • pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału,
 • reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej wobec Rady Pedagogicznej,
 • stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej,
 •  wzrost empatii - podejmowanie konkretnych działań na rzecz osób będących
  w szczególnie trudnej sytuacji i na rzecz zwierząt.

 

 

Kontakt

 

Szkoła Podstawowa

im. Michaliny Stasiukowej
 w Ochojnie

32-040 Ochojno
Podhalańska 27

tel. 12 270 41 01
szkola@spochojno.pl

 

Projekty i granty

BIP

 

Stan powietrza

Copyright © 2024. SP Ochojno Rights Reserved.