• 1 DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ?

  Szkoła Podstawowa im. Michaliny Stasiukowej w Ochojnie mieści się w samodzielnym budynku, położonym w bezpiecznym, zaogrodzonym miejscu z dogodnym dojazdem i dużym parkingiem samochodowym
 • 2 DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ?

  Posiadamy bibliotekę, szatnię, dobrze wyposażoną świetlicę, salę gimnastyczną, boisko sportowe i pracownię komputerową. Do kształcenia wykorzystujemy nowoczesne pomoce i rozwiązania multimedialne.
 • 3 DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ?

  Oferujemy bezpłatne zajęcia pozalekcyjne, zajęcia plastyczne i częściowo płatne zajęcia dodatkowe m.in. gimnastyka ogólnorozwojowa, karate, siatkówka, zajęcia z robotyki.
 • 4 DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ?

  Oferujemy profesjonalną pomoc dla dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych, opiekę i zajęcia terapii logopedycznej w specjalnie wyposażonym gabinecie. W terapii korzystamy z komputerowych programów logopedycznych.
 • 5 DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ?

  Oferujemy bezpłatne zajęcia pozalekcyjne, zajęcia plastyczne i częściowo płatne zajęcia dodatkowe m.in. gimnastyka ogólnorozwojowa, karate, siatkówka, zajęcia z robotyki.
baner

Statut Szkoły

Rozdział 1

Nazwa i typ Szkoły

 1. Szkoła Podstawowa im. Michaliny Stasiukowej w Ochojnie, zwana dalej „Szkołą” jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową, w której w ostatniej klasie przeprowadza się egzamin ósmoklasisty. Ukończenie Szkoły umożliwia dalsze kształcenie w szkołach ponadpodstawowych:
 • czteroletnim liceum ogólnokształcącym;
 • pięcioletnim technikum;
 • trzyletniej branżowej szkole I stopnia;
 • trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.
 1. Szkoła ma siedzibę w Ochojnie, przy ul. Podhalańskiej 27.
 2. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Świątniki Górne z siedzibą w Świątnikach Górnych przy ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36.
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Małopolski Kurator Oświaty.
 4. Szkoła ma obwód ustalony Uchwałą Nr XXXII/272/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 marca 2017 r.
 5. Językiem wykładowym jest język polski.
 6. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego dla dzieci 5-cio i 6-cio letnich.
 7. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna, która realizuje zadania opiekuńczo-wychowawcze.

Więcej...

Statut szkoły po najnowszych zmianach [PDF]

Kontakt

Szkoła Podstawowa

im. Michaliny Stasiukowej
 w Ochojnie

32-040 Ochojno
Podhalańska 27

tel. 12 270 41 01
szkola@spochojno.pl

Stan powietrza

BIP

Copyright © 2021. OPENMINT Rights Reserved.