Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Szczegółowy plan  pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023

WRZESIEŃ:

 

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem pocztu sztandarowego.
 • Zapoznanie wszystkich uczniów z regulaminem SU.
 • Kampania wyborcza i wybory  władz do SU .
 • Opracowanie rocznego planu pracy SU 
 • Zagospodarowanie i aktualizacja gazetki SU oraz aktualizacja danych dotyczących SU na stronie internetowej szkoły.
 • Zaplanowanie dekoracji korytarzy i sal lekcyjnych.

 

PAŹDZIERNIK:

 • Dzień Nauczyciela -  składanie życzeń nauczycielom i innym osobom pracującym w szkole.
 • Ślubowanie klas pierwszych z udziałem pocztu sztandarowego.
 • Zaplanowanie cyklicznych spotkań samorządu;
 • Wprowadzenie propozycji uczniów do Planu Pracy Samorządu;
 • Akcja – Przerwa na Czytanie

LISTOPAD:

 • Udział w apelu z okazji  rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
 • Pomoc w organizowaniu klasowych spotkań „andrzejkowych”.
 • Akcja z okazji Dnia Życzliwości i Pozdrowień

GRUDZIEŃ:

 • Organizacja klasowych „Mikołajek”.
 • Akcja „Zgrana klasa”- Dzień w przebraniu za Mikołaja 
 • Dekoracja zimowo-świąteczna korytarzy szkolnych
 • Kiermasz świąteczny
 • Wysyłanie życzeń do nauczycieli emerytowanych oraz zaprzyjaźnionych instytucji
  z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
 • Pomoc w organizacji klasowych spotkań bożonarodzeniowych.
 • Wesołych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia! – życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły.
 • Udział w akcji - „Grudzień - miesiącem dobroci dla zwierząt”.

 STYCZEŃ:

 • Akcja „Zgrana klasa”-  Dzień w masce karnawałowej.
 • Konkurs na maskę karnawałową.
 • Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w pierwszym półroczu.
 • Akcja Dzień Ciszy i Spokoju.

LUTY:

 • Organizacja  poczty „walentynkowej”
 • Akcja „Zgrana klasa”- ubieramy się na czerwono (14 lutego)
 • Konkurs na serce wykonane dowolną technika plastyczną
 • Słodkie serca – sprzedaż piernikowych serc / pączków w Tłusty Czwartek - akcja we współpracy z Radą Rodziców;
 • Dzień Bezpiecznego Internetu 
 • Zabawa Karnawałowa

MARZEC:

 • Organizacja Dnia Kobiet w klasach.
 • Konkurs na najbardziej efektowne nakrycie głowy dla  dziewcząt
 • Dekoracja wiosenna korytarzy szkolnych
 • Obchody 1 Dnia Wiosny – konkurs na najzabawniejsze przebranie – Dzień Kolorowej Skarpetki;
 • Akcja „Zgrana klasa”- zabawne przebrania
 • Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i przemocy.
 • Michalinki – 11.03.2022r. – pomoc w organizacji.

KWIECIEŃ:

 • Składanie życzeń świątecznych wszystkim pracownikom szkoły.
 • Wysyłanie życzeń do nauczycieli emerytowanych oraz zaprzyjaźnionych instytucji
  z okazji Świąt Wielkanocnych.
 • Udział w obchodach Dnia Ziemi 
 • Akcja „Zgrana klasa”- „Dzień w ubraniu w kwiaty”.
 • Zainicjowanie akcji  "Wakacyjna oś czasu" – informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego;
 • Dzień Języka Angielskiego – klasy 0-3

 MAJ:

 • Udział w apelu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.
 • Dekoracja na szkolnym holu nawiązująca do Święta Konstytucji 3 Maja
 • Akcja „Zgrana klasa”  - ubieramy się kolorowo – każda klasa na inny kolor – losowanie kolorów
 • 26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.
 • Konkurs pn. Wiersz dla Mamy – recytacja wierszy w różnych językach;

CZERWIEC:

 • Akcja „Zgrana klasa” – dzień skarpetki nie do pary
 • Wspólny taniec wszystkich uczniów na boisku szkolnym w ramach Sportowego Dnia Dziecka;
 • Udział w pożegnaniu klas 8;
 • Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w drugim półroczu.
 • Wybór kandydatów do pocztu sztandarowego na rok szkolny 2023/2024.

 

CAŁY ROK SZKOLNY:

 • Koordynacja akcji zbierania nakrętek i  makulatury.
 • Pomoc w organizowaniu i udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły we współpracy ze Szkolnym Kołem Mały Wolontariat.
 • Prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego.
 • Informowanie wszystkich uczniów i wychowawców klas o organizowanych akcjach.
 • Cykliczne spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego z opiekunami – każdy czwartek po 2 lekcji w sali nr 6.
 • Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań oraz samopomocy koleżeńskiej.
 • Promowanie zdrowego trybu życia.
 • Wykonywanie okolicznościowych dekoracji oraz aktualizowanie informacji na tablicy SU.
 • Współpraca z nauczycielami oraz Dyrekcją szkoły.
 • Współpraca z Radą Rodziców.
 • Udział w uroczystościach szkolnych.
 • Przekazywanie informacji o działalności SU na stronę internetową szkoły.
 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
 • Akcja „Zgrana klasa”- jako integracja środowiska uczniowskiego.

!!! Plan podlega modyfikacji, każdorazowo w przypadku zaistnienia sytuacji skłaniającej do zmian (w miarę potrzeb, zaistniałych problemów, inicjatywy uczniów, pandemii Covid – 19, itp.)

 

Kontakt

 

Szkoła Podstawowa

im. Michaliny Stasiukowej
 w Ochojnie

32-040 Ochojno
Podhalańska 27

tel. 12 270 41 01
szkola@spochojno.pl

 

Projekty i granty

BIP

 

Stan powietrza

Copyright © 2024. SP Ochojno Rights Reserved.