Egzamin ósmoklasisty - informacje dla uczniów

Podstawowe informacje o egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 można znaleźć na stronie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.  Sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.
2. W roku szkolnym 2022/2023 egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wg następującego harmonogramu:
§ język polski – 23 maja 2023 r., godz. 9.00, czas trwania: 120 minut,  wydłużenie czasu dla uprawnionych do 180 minut
§ matematyka – 24 maja 2023 r., godz. 9.00, czas trwania: 100 minut, wydłużenie czasu dla uprawnionych do 150 minut
§ język obcy nowożytny – 25 maja  2023 r., godz. 9.00, czas trwania: 90 minut. wydłużenie czasu dla uprawnionych do 135 minut

Proszę zapoznać się z komunikatami, organizacją, informatorem, o egzaminie, wynikami, dostosowaniami. W razie potrzeby kierować pytania do wychowawców.

Kontakt

 

Szkoła Podstawowa

im. Michaliny Stasiukowej
 w Ochojnie

32-040 Ochojno
Podhalańska 27

tel. 12 270 41 01
szkola@spochojno.pl

 

Projekty i granty

BIP

 

Stan powietrza

Copyright © 2024. SP Ochojno Rights Reserved.